Fantech Vietnam
Contact Fantech Vietnam
Fantech Facebook Fantech Tweeter Fantech Google Plus Fantech Linkedin
Vietnamese language   English language
Danh mục sản phẩm
Download Tài liệu
Tiêu âm loại tròn

Tiêu âm loại tròn tiêu chuẩn gồm các loại:
CC - chế tạo bằng vật liệu siêu nhẹ
C1 - loại tròn không lõi, chiều dài bằng một lần đường kính quạt
C2 - loại tròn không lõi, chiều dài bằng hai lần đường kính quạt
C1P - loại tròn có lõi hình trụ ở giữa, chiều dài bằng một lần đường kính quạt
C2P - loại tròn có lõi hình trụ ở giữa, chiều dài bằng hai lần đường kính quạt

 Trang: 1