Fantech Vietnam
Contact Fantech Vietnam
Fantech Facebook Fantech Tweeter Fantech Google Plus Fantech Linkedin
Vietnamese language   English language
Danh mục sản phẩm
Download Tài liệu
Bộ tiêu âm hộp chữ nhật

Bộ tiêu âm hộp chữ nhật có các vách ngăn bên trong nhằm gia tăng độ hấp thu triệt tiêu tiếng ồn. Sản phẩm được chế tạo theo công nghệ của Fantech và được chấp thuận nhượng quyền sản xuất tại Việt Nam.
RT - thiết bị tiêu âm hình chữ nhật có vách bo cong phía ngõ ra
RS - thiết bị tiêu âm hình chữ nhật có vách thẳng đồng dạng
RT..QS - thiết bị tiêu âm hình chữ nhật có vách bo cong phía ngõ ra (outlet) có bọc lớp chống thấm
POW..SIL - thiết bị tiêu âm hình chữ nhật có vách thẳng đồng dạng sử dụng riêng cho quạt hộp chữ nhật

 Trang: 1