Fantech Vietnam
Contact Fantech Vietnam
Fantech Facebook Fantech Tweeter Fantech Google Plus Fantech Linkedin
Vietnamese language   English language
Danh mục sản phẩm
Download Tài liệu
Quạt ly tâm thùng cách âm

ICF Series là dòng quạt nối ống, thùng quạt sử dụng lớp lót cách âm bên trong cung cấp mức độ tiếng ồn thấp hơn nhiều mà không làm ảnh hưởng đến hiệu quả của nó.
+ Có 15 mã sản phẩm.
+ Đường kính quạt từ 200mm đến 1000mm.
+ Lưu lượng: từ 1000m3/h đến 100.000m3/h. Áp suất tĩnh: lên đến 1000Pa.
+ Đặc biệt có phiên bản động cơ lắp đặt ngoài thùng quạt cho mục đích hút khói bếp.

Quạt ly tâm hai miệng hút FTDB-FTSB

Là dòng quạt ly tâm nối ống gió, hai đầu hút (Double Inlet) và một đầu đẩy, kiểu cánh kép (Double Width) (viết tắt DIDW hoặc DWDI) loại cánh cong về phía sau hoặc cong về phía trước. Truyền giáng tiếp qua cuaroa.
+ Đường kính quạt từ 200mm đến 1400mm.
+ Lưu lượng: đến 255.600m3/h. Áp suất tĩnh: lên đến 2500Pa.

Quạt ly tâm hút thổi vuông góc - FLD/FLE series

Là dòng quạt ly tâm đầu hút và đầu đẩy vuông góc nối ống gió, truyền động trực tiếp hoặc gián tiếp qua dây cuaroa.
+ 103 mã sản phẩm cho hai dòng trực tiếp và gián tiếp.
+ Đường kính quạt từ 315mm đến 710mm.
+ Lưu lượng: đến 18.000m3/h. Áp suất tĩnh: lên đến 900Pa.

Quạt ly tâm FTSB-FTSF

Là dòng quạt ly tâm nối ống gió, một đầu hút (Single Inlet) và một đầu đẩy, kiểu cánh đơn (Single Width) (viết tắt SISW hoặc SWSI) loại cong về phía sau hoặc cong về phía trước. Truyền động trực tiếp hoặc giáng tiếp qua cuaroa.
+ Đường kính quạt từ 200mm đến 1400mm.
+ Lưu lượng: đến 100.000m3/h. Áp suất tĩnh: lên đến 3500Pa.

 Trang: 1