Fantech Vietnam
Contact Fantech Vietnam
Fantech Facebook Fantech Tweeter Fantech Google Plus Fantech Linkedin
Vietnamese language   English language

Các yếu tố nào ảnh hưởng đến hiệu suất quạt

user techtalk (Member)

+ Cánh quạt quyết định đến 65% hiệu suất.
+ Motor quyết định 15%.
+ Truyền động cua roa 5-15%.
+ VSD và các thiết bị khác 5-7%.
So sánh hiệu quả mang lại giữa quạt truyền động trực tiếp và V-belt cho dự án tòa nhà văn phòng. Xem chi tiết:

 • Cánh quạt quyết định đến 65% hiệu suất.
 • Motor quyết định 15%.
 • Truyền động cua roa 5-15%.
 • VSD (Variable Speed Control) và các thiết bị khác 5-7%.

Hình 1: Quạt ly tâm truyền động gián tiếp V-Belt.

Sơ đồ cho thấy những sự tổn hao công suất điện từ một quạt truyền động gián tiếp qua dây cua roa gồm:

 1. Tổn thất do sinh nhiệt của VSD.
 2. Tổn thất do sinh nhiệt của motor.
 3. Tổn thất do sinh nhiệt của cua roa.
 4. Tổn thất do sinh nhiệt của bạc đạn ngoài.
 5. Tổn thất do sinh nhiệt của cánh quạt.

Hình 2: Quạt ly tâm truyền động trực tiếp bao gồm:

 1. Tổn thất do sinh nhiệt của VSD.
 2. Tổn thất do sinh nhiệt của motor.
 3. Tổn thất do sinh nhiệt của cánh quạt.
Như vậy, quạt truyền động trực tiếp không bị tổn thất do truyền động ngoài và lúc này cánh sẽ quyết định đến 80% hiệu suất của quạt.

Tương tự với quạt hướng trục cho cả hai kiểu truyền động trên.

Có thể tính toán tất cả các tổn thất nêu ra trên đây, chẳng hạn như tổn thất do sinh nhiệt của VSD có thể tính bằng công thức sau:

Watts                                             = Công suất motor (W) x (1 – hiệu suất VSD) / Hiệu suất motor

Ví dụ:                    Motor 11kW, 24rps với hiệu suất nhóm IE2 là 90%, hiệu suất VSD là 96%.

Tổn thất do sinh nhiệt                   = 11000 W x (0.04) / 0.9 = 489 W

Căn cứ các yếu tố trên có thể thấy rằng, ngoài yếu tố quyết định hiệu suất chính bởi nhà sản xuất quạt. Việc chủ động trong việc chọn lựa kiểu truyền động cũng giảm thiểu tối đa việc sử dụng năng lượng, mang lại hiệu quả cho chính dự án của mình mà còn góp phần giảm lượng khí thải ra môi trường.

So sánh quạt ly tâm truyền động V-belt và quạt hướng trục truyền động trực tiếp sử dụng cho tòa nhà văn phòng.

Số giờ hoạt động:     8giờ/ngày, 5 ngày/tuần x 52 tuần/năm = 260 ngày/năm.


(*) Giả sử công suất tiêu thụ bằng công suất motor được chọn cho mỗi quạt. Số giờ hoạt động có thể thay đổi bằng cách nhập trực tiếp vô phần mềm khi chọn quạt.

Với loại hình các dự án là tòa nhà cao tầng thường thiết kế áp thấp và lưu lượng gió lớn, nên chọn lựa quạt truyền động trực tiếp.

Quạt truyền động cua roa áp lực cao chỉ thích hợp cho các ứng dụng cho nhà máy nhằm xử lý hút bụi công nghiệp. Liên lạc với kỹ sư của Fantech để được tư vấn.


Quạt công nghiệp hiệu Fantech sử dụng bộ cánh hiệu suất cao do công ty mẹ, Elta Vương Quốc Anh sản xuất với Logo Elta được đúc dập nổi đăc trưng trên bộ cánh quạt.faq