Fantech Vietnam
Contact Fantech Vietnam
Fantech Facebook Fantech Tweeter Fantech Google Plus Fantech Linkedin
Vietnamese language   English language

Chạy mô phỏng CFD cho bãi đỗ xe Mulberry Lane

Chạy mô phỏng CFD cho bãi đỗ xe Mulberry Lane
Computational Fluid Dynamics (CFD)  là việc sử dụng các mô hình máy tính tạo ra để mô phỏng hành vi khí động học xung quanh các đối tượng trong một không gian.
Với hệ thống thông gió của tầng hầm bãi đỗ xe, phân tích này thường được yêu cầu để chứng minh và tinh chỉnh thêm các thiết kế.
Hệ thống quạt (cấp khí tươi, hút khí thải và jet fan) có thể cần để được tái định hướng, hoặc trong một số trường hợp, thêm quạt vào hoặc gỡ bỏ bớt quạt. Đồng thời, các cảm biến CO cũng sẽ được bố trí một cách hợp lý trong các khu vực thường xảy ra trì trệ và nghèo gió của bãi xe.
Fantech sử dụng bộ cánh quạt kỹ thuật cao của Elta Anh có lực đẩy (Newton) mạnh nên số lượng quạt jet fan giảm đi đáng kể so với thiết kế ban đầu.
Việc thực hiện CFD là cách chứng minh rằng các thiết kế thông gió thực hiện là đầy đủ và toàn diện nhất.
Mô hình này để mô phỏng ô nhiễm và lưu lượng không khí chuyển động trong bãi đỗ xe nhằm đảm bảo rằng Carbon và mức Monoxide đáp ứng các yêu cầu đặt ra.
Việc chạy CFD rất cần thiết cho các bãi đỗ xe có diện tích rộng lớn, thông hầm giữa các tòa nhà.

Xem một mô phỏng chạy CFD cho dự án Mulberry Lane tại Hà Nội. Thiết kế cơ điện được thực hiện bởi công ty tư vấn JRP Việt Nam, dự án nhận giải thưởng Green Mark.


Mô tả 3D tầm nhìn trong bãi xe:

Mô tả hành vi nhiệt độ ở cao độ 1.7 mét so với sàn: